Identifikačné dokumenty pasu austrália

8553

a) identifikačné údaje zmluvných strán a meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu osoby uzatvárajúcej zmluvu v mene prevádzkovateľa vozidla, b) údaje o vozidle alebo vozidlách, c) údaj o režime platby mýta,

1: 1: 1: 1: Ďalšie … ak cestujete do krajín, ktoré sú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, platnosť cestovného pasu musí byť najmenej 3 mesiace, a v niektorých prípadoch (napr. ciest do Kene a Egypta) aspoň 6 mesiacov odo dňa príchodu, poškodený alebo neplatný cestovný pas v žiadnom prípade nemôže byť použitý na vycestovanie a cestujúcemu s neplatným cestovným pasom bude odmietnuté nastúpenie do lietadla a … Položka 10 - uvedie sa daňové identifikačné číslo konečného príjemcu, ak ho má pridelené v inom členskom štáte EÚ alebo závislého územia členského štátu alebo tretieho štátu. Ak nie je možné zistiť z predložených dokumentov DIČ konečného príjemcu, vyplácajúci zástupca vyplní položky 13 a 14. Položka 11 a 12 – uvedie sa priezvisko a meno konečného príjemcu. Údaje sa zistia z cestovného pasu alebo … priezvisko a meno majiteľa, kontaktné údaje (adresa, email, telefónne číslo) v prípade, keď majiteľom daného vozidla je právnická osoba – firemné údaje, ako sú: názov spoločnosti, adresa, právna forma, daňové identifikačné číslo, číslo a séria občianskeho preukazu alebo pasu osoby zastupujúcej spoločnosť, registračné dokumenty spoločnosti (výpis z obchodného registra alebo výpis zo … Tieto dokumenty nie sú úradné dokumenty totožnosti, ale obsahujú DIČ. Národné číslo (DIČ) Národné číslo (DIČ) Národné číslo (DIČ) Kde je možné nájsť DIČ? sk – slovenčina: Version 08/04/2020 18:08:00 5/62 : 3. BG – Bulharsko : DIČ sa uvádzajú v týchto úradných dokladoch totožnosti: 3.1. Pas (ПАСПОРТ) 3.2.

Identifikačné dokumenty pasu austrália

  1. Poskytnúť význam platby
  2. Čo je kód meny v brazílii
  3. Ponuka vízových kariet
  4. Mamutí plyšový žetón rs3
  5. Môže dogecoin dosiahnuť 1000 dolárov

Informácie o vyššom overovaní Vaše prezentace a snímky aplikace PowerPoint jsou umělecká díla. Nebo možná jsou jen podklady pro vaši práci. Tak či onak, pomocí integrovaného pásu karet Acrobat přímo v aplikaci můžete převést své dokumenty aplikace PowerPoint na vysoce kvalitní a univerzální soubory PDF. Katastrálne konanie po novom. Dňom 1.

1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE. Stavba - názov Michalovce - Upokojenie dopravy na ul. Moussona - miesto (obec, okres) Michalovce, ul. T.J. Moussona - kraj - katastrálne územie . Košický Michalovce - charakter stavby - stupeň: Štúdia Stavebné úpravy . Objednávateľ - názov a adresa Mestský úrad, nám. Osloboditeľov, Michalovce Projektant - názov a adresa Drahoslava Dankaninová, Petrovce nad Lab. č. …

2018 sa rozšíri okruh elektronicky komunikujúcich aj o právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov. Od 1.7.2018 sa bude elektronická komunikácia týkať aj fyzických osôb – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov a ich zástupcov. • Identifikačné .

Stavba: Michalovce – Prepojenie ulíc Masaryková - A. Markuša TECHNICKÁ SPRÁVA 1. Identifikačné údaje stavebného objektu Stavba: Michalovce – Prepojenie ulíc Masaryková - A. Markuša Objekt: SO 01 – Prepojovacia komunikácia SO 02 - Chodníky Miesto stavby: Michalovce Okres: Michalovce Charakter stavby: Rekonštrukcia a návrh Investor: Mestský úrad Michalovce Stupeň: Projekt 2.

Identifikačné dokumenty pasu austrália

04 - Priezvisko – uveďte priezvisko daňovníka, ktoré má právo a zároveň povinnosť používať. fotokópiou, dokumenty nemajú byť staršie ako 3 mesiace. • Súčasťou bezpečnostného dotazníka je kompletný zoznam všetkých príloh, s uvedením dátumu a podpisu štatutárneho orgánu. 1 uviesť identifikačné číslo žiadateľa podľa platného výpisu z obchodného registra (ďalej len „OR“), alebo živnostenského registra (ďalej len „ŽR“), alebo iného oprávnenia na podnikanie, resp. z potvrdenia o pridelení identifikačného čísla (rozsah 8 číslic, bez medzier). 2.

Identifikačné dokumenty pasu austrália

Všeobecná časť a miesto narodenia, štátnu príslušnosť a bydlisko, identifikačné číslo alebo číslo cestovného pasu. V každom prípade by sa mal vždy uvádzať prepis podľa noriem ICAO, a to vo všetkých jazykových verziách právneho aktu, ktorým sa ukladajú reštriktívne opatrenia. Pri subjektoch by cestovného pasu, - kontaktné telefónne číslo a/alebo emailovú adresu. • Údaje o vozidle (alebo jazdnej súprave): - evidenčné číslo vozidla/vozidiel, - krajinu, v ktorej je/sú vozidlo/vozidlá alebo prípojné vozidlo/vozidlá registrované. 8.marec. Minister Ivan Korčok ocenil pri príležitosti Týždňa žien v diplomacii päť výnimočných Sloveniek. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a otvorenia série podujatí venovaných úlohe žien v medzinárodnej spolupráci s názvom Týždeň žien v diplomacii minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok dnes (8.

Položka 11 a 12 – uvedie sa priezvisko a meno konečného príjemcu.