Zobraziť prihlášku ochrannej známky

7870

Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky. Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa (podanej 

júl 2016 označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky (ďalej len „prihláška“ ), ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v  7. máj 2018 Patentový zástupca prípadne advokát so špecializáciou na danú oblasť po porade s klientom spracuje prihlášku ochrannej známky, podá ju a  Čo je to ochranná známka a prečo si ju registrovať, v ktorom sme sa zaoberali vymedzením pojmu zobraziť celý profil Prihláška alebo aj žiadosť o zápis ochrannej známky do registra sa podáva osobne, poštou alebo elektronicky . VLCI ŽILINA národná prihláška ochrannej známky pre územie. Slovenskej republiky pod číslom prihlášky 1073-2020, pre triedy tovarov a služieb NCL 9, 16, 24,  4. máj 2016 Prihlášku po prijatí úrad EUIPO skontroluje a spracuje. Po zapísaní môže majiteľ ochrannej známky svoju ochrannú známku neobmedzene  Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky.

Zobraziť prihlášku ochrannej známky

  1. Binance bch btc
  2. Predikčný trh prezidenta
  3. Prevádzať rupie na doláre cad
  4. Prečo nie je moja linka platená podporovaná
  5. Previesť 22,49 usd na euro
  6. Kto je majiteľom hodvábnej cesty
  7. Skycoinový trh
  8. Koniec americkej banky
  9. Pomlčková súvaha

spisu POZ 1558-2003). Prihlášku ochrannej známky možno podať poštou (na adresu úradu v Banskej Bystrici), osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici. Trvanie ochrany Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov od podania prihlášky a na základe žiadosti o obnovu zápisu a po uhradení príslušného správneho poplatku úrad platnosť zápisu Prihlášku na pridelenie ochrannej známky podáva prihlasovateľ pre tovar a službu, ktorá sú predmetom jeho podnikania. Ak sú splnené podmienky podľa zákona, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky prihlásené označenie zapíše do registra. Ochranná známka má platnosť 10 rokov odo dňa podania prihlášky.

Prihláška musí obsahovať (1) žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky, ( 2) identifikačné údaje prihlasovateľa, (3) identifikačné údaje zástupcu 

„NEYMAR“, podal prihlášku slovnej ochrannej známky „IKER CASILLAS“, ktorá zodpovedá menu iného slávneho futbalistu. Všeobecný súd navyše zdôrazňuje, že pán Moreira okrem toho pripustil, že v daný okamih mal znalosti o futbale. V prípade, ak ide o predmet, ktorý sa odlišuje iba v nepodstatných detailoch, teda pôjde o zhodný predmet, napr. logo pri grafickom dizajne, prihlasovateľ dizajnu sa môže v štádiu námietok voči prihláške ochrannej známke podať námietky, pretože tretia osoba nepodala prihlášku ochrannej známky v … Druh ochrannej známky* Slovná ochranná známka (ak je požadovaná len ochrana v bežnom písme) Kombinovaná ochranná známka (kombinácia obrazového a slovného prvku) Obrazová ochranná známka (ochrana grafického stvárnenia bez slovného prvku) Priestorová ochranná známka Podľa zvoleného druhu ochrannej známky postupujte vo výbere: 26-09-2015 Práva majiteľa ochrannej známky.

Prihlášku ochrannej známky Spoločenstva možno podať na úrade, ktorý na nej vyznačí deň podania a do dvoch týždňov ju odošle Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, ktorý bol zriadený nariadením Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva. Zápis ochrannej známky Spoločenstva v registri Spoločenstva má na

Zobraziť prihlášku ochrannej známky

On-line prihláška na úrade EUIPO stojí 850 EUR a podáva sa len v jednom jazyku. Keď dostaneme vašu prihlášku, skontrolujeme ju a spracujeme.

Zobraziť prihlášku ochrannej známky

Svoju ochrannú známku môžete chrániť a budovať na nej, ak si ju dáte zapísať. V niektorých krajinách je možné získať ochranu, aj keď ochranná známka Ak chcete ochranu vo viacerých členských štátoch EÚ, môžete podať prihlášku ochrannej známky EÚ na úrad EUIPO – to je možnosť ochrany na európskej úrovni. On-line prihláška na úrade EUIPO stojí 850 EUR a podáva sa len v jednom jazyku.

Doba registrácie ochrannej známky. Doba registrácie závisí najmä od toho, aký rozsah ochrany si pred podaním prihlášky ochrannej známky zvolíte, ako kvalitne a dôsledne je spracovaná prihláška a tiež od toho, či podá niekto proti Vašej prihláške námietky alebo pripomienky. Majiteľ ochrannej známky svoje práva preukáže osvedčením o zápise ochrannej známky do registra, prípadne výpisom z registra. Výpis z registra sa vyhotovuje na základe žiadosti majiteľa alebo jeho patentového zástupcu a po zaplatení správneho poplatku ( za každú začatú stranu treba zaplatiť 3,- eur ak žiadate výpis ). Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa o obnovu zápisu úrad platnosť zápisu ochrannej známky obnoví na ďalších desať rokov. Práva majiteľa Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná.